Kömür hepten zarar…

Son zamanlarda siyasal iktidar ve liberal cenahta şöyle bir teori var. “Termik santraller, dolayısıyla kömür madenciliği Türkiye’nin enerji açığı için önemli. İş kazaları, çevreci hassasiyetler dolayısıyla buna karşı çıkanlar onun bunun lobisi ve kendi vatanlarının enerji bağımsızlığına ihanet ediyorlar.”

Onlar böyle söyleyince sanıyorsunuz ki kömür madenciliğine ilişkin rakamlar ekonomiyi tatmin edecek seviyelerde. Ama rakamlara bakınca kafa karıştırıcı bir tablo ile karşı karşıya kalıyorsunuz.

Türkiye’nin kömür ile ilgili iki KİT’i var. Bir tanesi Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ), bir diğeri de Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK).

İki kurum da kazalarla öğrendiğimiz rödovans yöntemiyle özel sektör ile birlikte çalışıyor. Sahalarını özel sektöre devrederek maliyetlerini azaltmış oluyorlar. Böylelikle verimli işletmeler haline geliyorlar. En azından bize anlatılan bu.

Fakat Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine bakıldığında ne ilginçtir ki bu şirketlerin önemli düzeyde görev zararı yazdığı görülüyor. Rakamlara göre KİT’ler içinde en fazla görev zararı devri Türkiye Kömür İşletmeleri’nde bulunuyor.

Kurumun 2013 yılından bir sonraki yıla devreden görev zararı 1,89 milyar TL olarak gerçekleşti. 2014’ün ilk yarısında ise bir sonraki döneme devreden görev zararı 1,6 milyar TL oldu. TTK’nın görev zararı ise biraz daha mütevazı, 26 milyon TL.

Fakat Sayıştay raporlarına göre TTK’nın faaliyet zararının da önemli düzeyde olduğu görülüyor. Kurumun faaliyet dönemi zararı 560 milyon TL civarında.

Türkiye’de KİT’lerin görev zararının 2014’ün ilk yarısında 3 milyar TL olarak gerçekleştiği dikkate alınırsa bu görev zararlarının yarısının kömürden geldiği görülüyor.

Tüm bu rakamlar kömürde kamunun pek de kazançlı olmadığını gösteriyor. Açıktır ki işçiler de kazançlı değil. Peki bu kaynaktan kim çıkar sağlıyor?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.