Türkiye’de yerinden edilenlerin resmi sayısı

Boşaltılan köylerden Türkiye’nin farklı bölgelerine göç eden ve resmi terminolojide “Yerinden edilenler” olarak adlandırılan grubun sayısı uluslararası resmi kaynaklara göre 1 milyon civarında.
1980’lerde Güneydoğu ve Doğu Anadolu’da başlayan çatışma sürecinin en acı gerçeklerinden biriydi köy boşaltmaları. Bölgede oluşan baskı ortamından kaçarak Türkiye’nin birçok iline göç eden insanların gerçekliği şehirlerde daha fazla görünmeleri ile gündeme geldi. Ancak o sürecin etkisinde kalan insanların sayısı öyle göz ardı edilecek boyutlarda değildi.
Türkiye’de insan hakları alanındaki temel sorunlardan biri olan bu konuda içeriğe yönelik en temel tartışmalardan bir tanesi bu insanların sayısı, dolayısıyla bu sorunun büyüklüğüne ilişkin söylenenler oldu. Bu konuda kamu otoritelerinin verdiği rakamlar yanında insan hakları motivasyonuyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının araştırmaları sonucu paylaştığı rakamlar da vardı. Özellikle STK’lar tarafından ortaya konan rakamlar bu konunun Türkiye’deki sosyal düzlemdeki boyutlarına ilişkin daha tanımlayıcı bir nitelik taşıyordu. Buna karşın kamunun resmi açıklamalarından meselenin büyüklüğüne ilişkin bir fikir edinmek mümkün değildi. Çünkü o sorunun boyutuna ilişkin saptamalarda bir istikrar yoktu.
Fakat yine de kamu otoritelerinin zorunlu göçe tabii tutulan insanların sayısı üzerine net bir saptaması bulunuyor. Bu rakama Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Türkiye raporunda rastlamak mümkün. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin Türkiye Temsilcisi Metin Çorabatır, resmi otoritelerden alınan bu rakamlardan Türkiye’de yerinden edilenlerin sayısına ilişkin bir saptamaya ulaştıklarını söylüyor. Buna göre Ocak 2011’de yerinden edilenlerin sayısının 964 bin civarında olacağı öngörülüyor. Çorabatır, yukarıda belirttiğimiz kurumlar arası farklı saptamalara da dikkat çekiyor. UNHCR Türkiye Temsilcisi, bazı insan hakları kuruluşlarının çalışmalarında bu sayının 4 milyona kadar yükselebildiğini belirtiyor. Metin Çorabatır, bu konunun doğrudan sorumluluk alanlarına girmediğini ama bu soruna ilişkin gelişmeleri takip ettiklerini belirtiyor. Zaten, Türkiye ülke raporunda bu soruna ilişkin rakamların bulunması da bunu gösteriyor.

Advertisements